• ua
  • ua
  • МЕНЮ:

    ДСТУ 8833:2019 Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови

    Цей стандарт поширюється на виливки з нелегованих та низьколегованих сірих чавунів з пластинчастим графітом, які отримують у піщаних формах або у формах з однаковими теплофізичними властивостями, та встановлює їхні марки, які визначають на основі границі міцності чавуну під час розтягування.

    ОЗНАЙОМИТИСЬ