• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Проектування металоконструкцій

  Металоконструкції проектування — складний, відповідальний і трудомісткий процес. Проте часто замовник недооцінює вплив ефективних проектних рішень на вартість будівництва в цілому. Особливо це актуально для будівель та споруд з металевим каркасом — завдяки ретельно продуманому та грамотно виконаному проекту  суттєво скорочуються терміни та вартість будівництва. 

  Для отримання якісної проектної документації на металоконструкції рекомендуємо:

  • залучати кваліфікованих фахівців (проектувальників) з відповідним практичним досвідом
  • залучати фахівців, які спеціалізуються саме на проектуванні металевих конструкцій (і в випадку, коли металоконструкції складають лише частину проекту)
  • чітко формулювати завдання на проектування

  Нижче УЦСБ надає більш конкретні рекомендації замовнику щодо організації процесу роботи з проектування металоконструкцій для отримання максимально ефективного проекту. 

  Обрати спеціаліста з проектування металоконструкцій

  1. Обрати проектанта

  Вибрати одного зі спеціалізованих проектантів (компанію або фізособу), який спеціалізується на проектуванні металоконструкцій. Пропонуємо скористатись сервісом від УЦСБ - Каталог проектувальників металоконструкцій  

  Сервіс містить фільтри та відомості з основних критеріїв, в тому числі і володіння програмами для проектування металоконструкцій, важливих при пошуку і підбору проектувальника. Інформація щодо специфіки та спеціалізації, регіону діяльності, кваліфікації та досвіду дозволить швидко підібрати проектувальника, що відповідає вимогам та потребам Замовника. 

  Каталог проектувальників металоконструкцій​

  2. Специфіка проектування металевих конструкцій

  Проектування металоконструкцій має суттєву специфіку. Проектувальники, які зазвичай проектують конструкції в бетоні, як правило, виконують проекти в металі значно гіршої якості. Адже не враховують актуальних вимог щодо сортаменту металопрокату, технологічності виготовлення, монтажу та сучасних можливостей оптимізації ваги і вартості проектного рішення. 

  Вартість проектування металевих конструкцій

  • Різниця у вартості металоконструкцій  «в ділі», тобто вже змонтованих, в десятки разів перевищує вартість роботи спеціалізованого конструктора-металіста
  • При виборі виконавця необхідно враховувати не тільки заявлену вартість проектування металевих конструкцій, а й прогнозований конструктором результат — попередній тоннаж металу та принципове рішення, що дозволить замовнику оцінити вартість змонтованих конструкцій ще на цій стадії.

  Також необхідно оцінювати попередній термін виготовлення та монтажу таких конструкцій.

  3. Завдання на проектування

  Для отримання якісного проекту КМ, КМД рекомендуємо Замовнику використовувати бланк детального типового технічного завдання на проектування металевих конструкцій. Зразок такого технічного завдання можна завантажити тут 

  Для зменшення вартості конструкції в ТЗ на проектування потрібно максимально точно (без запасів) визначити для конструктора КМ:

  • корисне навантаження на каркас

  • технологічні навантаження

  • вибрані огороджувальні матеріали та перегородки

  • склад перекриття 

  За наявності детально сформованого технічного завдання конструктор не буде закладати “коефіцієнт спокійного сну” для  перестраховки. 

  Завантажити Технічне завдання на проектування

  4. Ознаки якісного проекту

  Якість виконання проектних робіт впливає на ряд факторів: 

  • швидкість та вартість зведення
  • загальна надійність об’єкту і термін служби
  • вартість експлуатації
  • можливість реконструкції та модернізації 
  • енергоефективність та екологічність будівлі

    

  Ознаки якісного проекту КМ:

  • низька питома металоємність (наприклад на м2 площі або інший ключовий показник) у співвідношенні з аналогічними об’єктами. Досягається шляхом правильних конструктивних рішень, варіантного проектування, ефективного використання перерізу елементів, застосування оптимізованих рішень (сталей підвищеної міцності, композитних рішень та ін.)
  • врахування в проектних рішеннях технологічності виготовлення, транспортування та монтажу конструкцій, розумної уніфікації
  • врахування в проектних рішеннях доступного металопрокату. Актуальний складський сортамент тут

  Більше інформації стосовно якості проектних рішень можна знайти в ДСТУ Конструкції сталеві будівельні. Настанова з оцінювання конструктивних рішень, який дозволяє системно оцінити проект металоконструкцій.

   5. Стадійність проектування

   Проектування виконується в декілька стадій залежно від призначення та класу наслідків (відповідальності) об’єкту згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

   • техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)
   • техніко-економічний розрахунок (ТЕР)
   • ескізний проект (ЕП)
   • проект (П)
   • робочий проект (РП)
   • робоча документація (Р) 

   Розробка робочої документації металевих конструкцій традиційно виконується в програмах для проектування металоконструкцій у два етапи:

   • креслення марки КМ (конструкції металеві)
   • деталювальні креслення металевих конструкцій (КМД)

   З розвитком BIM-технологій відбувається суміщення розробки КМ та КМД (одностадійне проектування): спочатку створюється розрахункова модель, потім об’єкт розподіляється на монтажні захватки відповідно до порядку монтажу, після чого виконується моделювання та деталювання до рівня LOD 400 по кожній захватці і далі проект частинами передається на один або декілька заводів для виготовлення металевих конструкцій.

   Суміщення розробки КМ та КМД надає Замовнику ряд переваг:

   • скорочує терміни розробки проекту – приблизно на 30%, при цьому ще й покращується якість проектування 
   • суттєво скорочує початок виготовлення і монтажу металевих конструкцій
   • спрощує взаємну ув’язку суміжних розділів проекту (АР, ТХ, КБ)
   • полегшує роботу заводів-виробників та монтажних організацій

   6. Рекомендації з вибору виконавця проектів КМ, КМД або чи варто платити більше за проект

   Зазвичай вартість проектних робіт розділу КМ залежить від «тоннажу» і тендер на проектування відбувається, виходячи з найнижчої ціни за тону. Такий підхід  не мотивує проектувальника до застосування оптимізаційних рішень для зменшення ваги та вартості конструкцій. 


   Рекомендації, що дозволять уникнути такої ситуації:

   1. проводьте тендер на основі повного технічного завдання на проектування
   2. вимагайте від проектанта вказувати планову металоємність і порівнюйте не тільки вартість проектування, а разом вартість проектування і планову вартість конструкцій
   3. за взаємною згодою застосовуйте розцінки, не засновані на тоннажі (наприклад на 1 м.кв. площі приміщень, на 1 м.пог. пролітних конструкцій, тощо) 
   4. надавайте проектанту додаткову мотивацію при полегшенні конструкцій в цілому з точки зору металоємності і застосовуючи ефективні, оптимізовані рішення
   5. Вимагайте дотримання вимог Настанови з оцінки ефективності проектування

   Про інші методи зменшення витрат Замовника за допомогою підвищення ефективності проекту можна ознайомитися у статті Методи зниження вартості сталевого каркаса