• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  ЕКОНОМІКА СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА

  Питання економіки сталевого будівництва, перш за все,  має розглядатися у рамках загальної системи аналізу проектів.

  Адже сучасна оцінка архітектурно-планувальних і конструктивних рішень будівель повинна базуватися на комплексних моделях,
  що враховують різні аспекти і особливості будівельного об'єкта як складової більш загальних систем – 
  природи, суспільства, архітектурного середовища міста.
  При цьому повинні бути враховані інтереси всіх сторін, зацікавлених у створенні об'єкта - інвестора, 
  забудовника, експлуатаційної організації, відвідувачів тощо.

  Комплексна оцінка параметрів життєвого циклу проекту включає як економічний (LCC) так i екологічний  аналіз (LCA).

  Принципи економічного аналізу

  Економічний аналіз повинен враховувати всі компоненти життєвого циклу будівлі, вартість якого формується з:

  • Будівельних витрат  - сумарних витрат  на роботи  та матеріали до введення будівлі в експлуатацію.

  • Витрат на експлуатацію та обслуговування.

  • Вартості завершення циклу - реновації будинку або розбиранні і утилізації його конструкцій.

  Розрахунок вартості життєвого циклу капітального об'єкта може бути виконаний як з урахуванням фактору часу (що дає більш точну інвестиційну модель) так і без нього. А вибір оптимальних рішень повинен базуватися на принципі мінімізації вартості.

  Вплив сталевого каркасу на економічні показники.

  • Скорочення термінів будівництва. 

  У структурі початкових витрат основні статті капітальних витрат інвестора припадають на будівельно-монтажні роботи - очевидно, що чим більший проміжок часу вони займають, тим пізніше будівля буде введена в експлуатацію, і тим пізніше вона почне приносити прибуток. Це призводить до недоотримання прибутку, що пов'язане з пізнім введенням в експлуатацію об'єкта. Цей фактор особливо важливо враховувати при порівнянні бетонного та сталевого каркасу будівель. Адже саме сталевий каркас, при якісній організації робіт, дозволяє звести будівлю у максимально короткі терміни і проводити роботи не залежно від сезону. Як наслідок інвестор  раніше починає отримувати прибутки від експлуатації будівлі,  в той час як аналогічна будівля в  бетоні ще б знаходилась на стадії будівництва. Орієнтовне скорочення термінів будівництва складає 35%. Проте варто зауважити, що при прямому порівнянні вартості каркасу бетонні рішення, як правило, мають кращі показники і інвестори, що не враховують фактор часу при прийнятті рішень можуть  у підсумку вибрати менш економічне рішення.

  • Економія на нульовому  циклі. 

  Застосування сталевого каркасу дозволяє значно (орієнтовно на 30%) зменшити загальну вагу конструкцій в порівнянні із залізобетонними, що дає можливість влаштувати більш легкі фундаменти або взагалі змінити їх тип на більш економічно вигідний та зменшити обсяги робіт нульового циклу. Вплив ваги конструкцій підсумкову вартість каркасу посилюється на слабких грунтах та в умовах щільної міської забудови, тому що знижується вплив на сусідні будівлі та зменшуються витрати для забезпечення їх безпеки.

  • Адаптивність під архітектурні рішення.

  Сучасний світ вимагає від будівель виразності та унікальності,  що в свою чергу призводить до значного ускладнення архітектурних та конструктивних рішень. Безколонні відкриті простори, консолі в декілька поверхів та складні структурні покриття - лише декілька прикладів.  В таких випадках сталь є беззаперечним лідером, адже дозволяє значно економічніше виконати відповідні елементи конструкції, а часто є взагалі єдиним можливим варіантом.


  • Переваги сталі на фінальному етапі життєвого циклу будівлі. 

  По закінченню терміну експлуатації часто будівлі підлягають знесенню, а їх елементи - утилізації на полігонах. Проте в разі застосування сталевих конструкцій - каркас має залишкову цінність через можливість переробки його елементів - до 98%! Можна повторно використати сам каркас, або його елементи - майже у готовому вигляді! За рахунок зберігання фізико-механічних властивостей даного матеріалу, конструкції можливо використовувати повторно. У європейській практиці відомі випадки, коли каркас розбирався і збирався в іншому місці. І навіть у разі переробки, вартість конструкцій як металобрухту - дорівнює близько 40% вартості сталі. 

  Перспективи

  Загальносвітовим трендом є тренд на збільшення вартості людської праці. Тому у передових в економічному плані країнах під час будівництва намагаються зменшити кількість процесів безпосередньо на майданчику, використовувати конструкції заводського виготовлення та залучати меншу (проте висококваліфіковану) кількість кадрів. Для України цей тренд також є актуальним і це призводить до кращих перспектив сталевого будівництва порівняно з монолітним бетонним, де велика кількість “мокрих” процесів.

  ВАРТІСТЬ СТАЛЕВОГО КАРКАСУ

  Будівництво - складний та комплексний процес і основним мірилом ефективності проєктів є їх економічні показники. 

  Про структуру вартості сталевого каркасу далі


  ДЕТАЛЬНІШЕ

  ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ

  Оптимізація витрат на вогнезахисну обробку будівельних конструкцій можлива на будь-якому з етапів будівництва.

  Основні етапи в яких можливе зниження вартості вогнезахисту:

  1. Об'ємно-планувальні рішення

  2. Оптимальне проектування сталевих конструкцій

  3. Вибір вогнезахисного матеріалу

  4. Визначення критичної температури сталевих конструкцій

  ДЕТАЛЬНІШЕ

  ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД РАННЬОГО ВВЕДЕННЯ БУДІВЛІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

  Будівля, як об'єкт інвестування, має свій економічний життєвий цикл. 

  Детальніше про економіку раннього введення будівлі в експлуатацію


  ДЕТАЛЬНІШЕ

  МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ СТАЛЕВОГО КАРКАСУ

  Сталевий каркас має багато переваг, проте традиційно вважається, що вартість не одна з них. 

  На це впливають певні негативні фактори, яких можливо уникнути. 

  Мета даної статті розглянути методи зниження будівельних витрат та основні засоби підвищення ефективності проєкту для замовника  ДЕТАЛЬНІШЕ