• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Нові можливості розрахунку та проектування сталевих конструкцій за допомогою ПК ЛІРА-САПР 2022

  18.01.2023

  Компоненти технології ВIM

  • У новій версії розширено можливості двосторонньої зв'язки Autodesk Revit. Реалізована BIM інтеграція з Autodesk Revit 2023. Адаптована робота з експорту як фізичної, так і аналітичної моделі. Створена можливість імпорту лише аналітичної моделі з Revit 2023.
  • Розроблено двосторонній конвертер Tekla Structures 2022 – ЛІРА-САПР – Tekla Structures 2022, який  дозволяє в повному обсязі виконувати розрахунок і проектування металевих та залізобетонних конструкцій.


  Препроцесор САПФІР-конструкції

  • У середовищі САПФІР автоматизовано збір вітрового навантаження для прямокутних у плані будівель (на зони активного/пасивного тиску, торцеві стіни та покриття). У властивостях вітрового навантаження додано можливість керувати профілем, налаштовувати кількість діапазонів по висоті будівлі, на ділянках яких застосовується постійний тиск. Крім того, додано можливість «заморозити» створені навантаження, щоб мати можливість відредагувати їх вручну.

   Приклад збору вітрового навантаження засобами САПФІР

  Приклад збору вітрового навантаження засобами САПФІР


  • Оптимізовано збір вітрового навантаження на стержневі елементи. Тепер враховуються кути нахилу стержня та кути повороту перерізу. Можливість коригування коефіцієнту сприйняття навантаження для кожного елемента.
  • Розроблено інструменти для створення спеціального параметричного навантаження. Дане навантаження передається у ВІЗОР-САПР у вигляді розподілених по площі навантажень на пластинчасті елементи або у вигляді навантажень, розподілених по довжині стержневих елементів, а не навантаженням штамп. Інтенсивність навантаження може бути задана через параметри «Навантаження на площу, тс/м2» для пластинчастих елементів або «Погонне навантаження, тс/м» для стержневих елементів. Навантаження може бути прикладене по нормалі до КЕ. В такому випадку стає доступним ще ряд параметрів для моделювання тиску рідини та газу на стінки резервуару.
  • Значно спрощено процедуру збору навантажень з поверхні або плити та перерозподілу їх на балочну клітину довільної конфігурації. Для розподілу навантажень використовуються плити перекриття або поверхні зі спеціальною новою інтерпретацією «Посередник для навантаження» та навантаження з опцією «Через посередники». Під час створення розрахункової моделі активується опція «Розподілити навантаження на балки через посередники», при якій програма автоматично виконує всі подальші дії: перетин, тріангуляцію, призначення опор та розрахунок. За результатами розрахунку САПФІР формує нерівномірно-розподілені лінійні навантаження на балки. Для кожного елемента є можливість коригування коефіцієнту  сприйняття навантаження.

  Збір навантажень із поверхні або плити

  Збір навантажень із поверхні або плити


  Розрахунок сталевих конструкцій

  • Доданий інструмент автоматичного формування початкових недосконалостей для моделювання ефектів 1-го роду (відхилення при монтажі та локальні недосконалості геометрії) для списку завантажень або РСН (розрахункових сполучень навантажень), а також додавання створених завантажень у вихідні комбінації навантажень.

   

  Створення початкових недосконалостей для списку РСН (розрахункових сполучень навантажень)

  Створення початкових недосконалостей для списку РСН


  • У розрахунку на стійкість з'явилася можливість відносити елементи схеми до одного з наступних двох класів: класу утримуючих і класу штовхаючих елементів системи. Утримуючі елементи сприяють збереженню стійкості рівноваги системи, тоді як роль штовхаючих елементів негативна, оскільки вони змушують систему до втрати нею стійкості. Коефіцієнт чутливості для утримуючих елементів > 0, а у штовхаючих < 0.

   

  Приклад розрахунку стійкості, мозаїка коефіцієнтів чутливості

  Приклад розрахунку стійкості, мозаїка коефіцієнтів чутливості


  • При розрахунку з використанням геометричної нелінійності для стержневих елементів підключено повну геометричну матрицю жорсткості. Дана можливість дозволить виконувати оцінку згинально-крутильної форми втрати стійкості і знаходити її внесок у коефіцієнт запасу.
  • У новій версії додано можливість виключати опорні перерізи з перевірки на стійкість, тобто, використовувати у розрахунку M1 - найбільший згинальний момент у межах середньої третини довжини стержня, який приймається рівним не менше 0,5Mmax.


  Розрахунок сталевих конструкцій

  • Додано можливість підвантажувати в сортаменти профілів типи перерізів користувача, створені з використанням «Конструктора перерізів». Дана можливість може бути використана для зручного зберігання та підключення таких перерізів у МКЕ-розрахунок (використання жорсткістних характеристик), а також у конструктивному розрахунку алюмінієвих конструкцій.

   

  Редагований сортамент сталевого прокату

  Нові сортаменти профілів створені за допомогою конструктора перерізів

   

  Більш детальну інформацію можна отримати на сайті розробників.

  ПІДПИШИСЬ, ЩОБ НЕ ПРОПУСКАТИ ВАЖЛИВІ НОВИНИ