• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Обстеження та відновлення пошкоджених будівель чи споруд

  09.05.2022

  ОБСТЕЖЕННЯ

  Механізм проведення обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку об’єктів будівництва (далі - об’єкти) з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до будівель і споруд, що зазначені в Законі України «Про будівельні норми», визначається  «ПОРЯДКОМ розроблення проектної документації на будівництво об'єктів».

   Обстеження об’єктів проводиться у разі:

  • настання строку наступного обстеження відповідно пункту 5 Порядку (планове обстеження)
  • виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій у процесі поточного огляду та технічного обслуговування об’єкта, що проводиться його власником або управителем
  • необхідності прийняття рішення про подальшу експлуатацію (у тому числі відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції, реставрації) або демонтаж (ліквідацію) у зв’язку з пошкодженням об’єкта внаслідок позапроектних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів), у тому числі на підставі актів, складених уповноваженими органами
  • проведення перевірки технічного стану об’єкта для виконання проектних робіт із капітального ремонту, реконструкції, реставрації
  • проведення перевірки врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


  Етапи обстеження, відповідно до мети проведення (планове, у зв’язку з пошкодженням об’єкта внаслідок позапроектних впливів, інше) визначені в п.8, 81 , 82 Порядку.

  Технічний стан будівлі (як і окремих конструкцій) може бути визначений за одною з 4 категорій відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016:

  «1» - нормальний

  «2» - задовільний

  «3» - не придатний до нормальної експлуатації

  «4» - аварійний.


  Основою для проведення обстеження об’єкта є технічне завдання, в якому визначається: мета і завдання, форма подання інформації щодо результатів обстеження.

  За результатами обстеження пошкоджених об’єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення).

  Також за результатами обстеження може бути прийняте рішення про консервацію об’єкту. Порядок та умови проведення консервації та розконсервації об'єктів та будов з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств, капітального ремонту будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення визначено у Положенні про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва.


  ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ БУДІВЕЛЬ ЧИ СПОРУД

  Відновлення будівель та споруд може відбуватися шляхом капітального ремонту, реконструкції, реставрації.

  Капітальний ремонт: Сукупність робіт на об'єкті, прийнятому в експлуатацію, без зміни його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, що передбачають:

  • втручання у несучі та/або огороджувальні конструкції, в інженерні системи загального користування у зв'язку з їх фізичною зношеністю, руйнуванням та/або з метою покращення їх експлуатаційних показників (за необхідності), у тому числі з метою  термомодернізації;
  • дооснащення, заміну виробничого устаткування та технічного обладнання, що є стаціонарно змонтованим та призначеним для застосування протягом тривалого часу у будівлях та спорудах (за умови зміни навантажень на існуючі несучі та/або огороджувальні конструкції та/або схем їх прикладання);
  • благоустрій території, у тому числі щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю.


  Реконструкція: Перебудова прийнятого в експлуатацію існуючого об'єкта, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (загальна площа, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня, забезпечення доступності для маломобільних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю.

  Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

  Реставрація: сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності.

  Своєю чергою роботи по відновленню, зазвичай, містять в собі підсилення або заміну несучих конструкцій будівлі.  На практиці це часто передбачає використання сталевих елементів, що можуть застосовуватись для:

  • виконання обойм для підсилення бетонних елементів (колон, балок, ферм) та цегляних стін.
  • збільшення перерізу існуючих сталевих елементів каркасу шляхом приварювання нових
  • введення додаткових  профілів в конструкцію перекриття
  • влаштування перемичок та рамок
  • заміни існуючих колон сталевими, сталебетонним або сталезалізобетонними
  • заміни та влаштування нових легких перекриттів та покриттів.
  • створення дублюючого каркасу
  • тощо


  Основні стандарти щодо обстеження та  підсилення конструкцій:

  • ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження  будівель і споруд для визначення та  оцінки  їх  технічного стану»
  • ДСТУ  Б  В.2.6-210:2016 «Оцінка технічного  стану сталевих будівельних  конструкцій, що експлуатуються»
  • ДСТУ Б В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд»

  Також детальніше про методи та способи виконання реконструкції описано у книзі А.С.Білика «Сталь в реконструкції будівель».  ПІДПИШИСЬ, ЩОБ НЕ ПРОПУСКАТИ ВАЖЛИВІ НОВИНИ