• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  Заходи з імплементації Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» (Регламент (ЄС) 305/2011)

  22.02.2023

  Протягом 2021 року на виконання пункту 4 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про надання будівельної продукції на ринку» (далі Закон) з метою забезпечення його практичної реалізації Мінрегіоном спільно з Мінекономіки забезпечено розроблення та прийняття Кабінетом Міністрів України необхідних підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють питання надання будівельної продукції на ринку, а саме:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 426 «Перелік категорій будівельної продукції»
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 596 «Системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції»
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 471 «Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення»
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458 «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку» якою, зокрема затверджені:
  • форма декларації показників будівельної продукції;
  • інструкція із складення декларації показників будівельної продукції;
  • порядок розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності;
  • вимоги щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності;
  • перелік випадків суттєвих експлуатаційних характеристик, у яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов’язковим.

  Перелік національних документів України з визначення прийнятності

  Статтею 11 Закону встановлено обов’язки виробників будівельної продукції, серед яких складання декларації показників будівельної продукції.
  Відповідно статті 6 Закону декларація показників повинна відображати показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, згідно з відповідними регламентними технічними специфікаціями.

  Статтею 1 Закону визначено, що регламентні технічні специфікації – національні стандарти для цілей застосування цього Закону, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, європейські документи з визначення прийнятності та національні документи України з визначення прийнятності. 

  При цьому національний документ розробляється у разі подання виробником заявки на видачу висновку про технічну прийнятність для будь-якої будівельної продукції, не охопленої або не повністю охопленої національними стандартами для цілей застосування Закону, для якого її показники, пов’язані із суттєвими експлуатаційними характеристиками, не можуть бути повністю оцінені відповідно до чинного національного стандарту для цілей застосування цього Закону, зокрема, тому що:

  • на продукцію не поширюється дія жодного чинного національного стандарту для цілей застосування цього Закону;
  • принаймні щодо однієї суттєвої експлуатаційної характеристики такої продукції метод оцінки, передбачений у національному стандарті для цілей застосування цього Закону, не є належним;
  • національний стандарт для цілей застосування цього Закону не передбачає жодного методу оцінки хоча б однієї суттєвої експлуатаційної характеристики такої продукції.

  Звертаємо увагу, що затвердження Мінрегіоном відповідного переліку національних документів можливе лише після їх розроблення на замовлення виробника – у разі виникнення такої потреби у відповідних суб’єктів господарювання.

  Мінрегіоном відповідно до Закону забезпечено затвердження відповідних переліків прийнятих на сьогодні регламентних технічних специфікацій, а саме:

  Призначення органів з оцінки відповідності

  Закон «Про надання будівельної продукції на ринку» є технічним регламентом у розумінні Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який визначає правові та організаційні засади, зокрема застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності.

  Відповідно до статті 7 Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та статей 29 і 35 Закону «Про надання будівельної продукції на ринку» Мінекономіки призначає:

  • органи з оцінки відповідності – для виконання як третьою стороною певних завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції;
  • органи з визначення технічної прийнятності – для виконання завдань із видачі висновку про технічну прийнятність категорій будівельної продукції.

  Відповідно до законодавства оцінювання претендентів на призначення здійснюється Мінрегіоном.

  Варто також зазначити, що процедурі призначення органів з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції передує процедура їх акредитації національним органом України з акредитації (НААУ).

  На запит УЦСБ Національне агентство з акредитації надало перелік акредитованих органів з оцінки відповідності.

  Зважаючи на суттєві відмінності у правовому та технічному регулюванні надання будівельної продукції на ринку відповідно до законодавства країн-членів Європейського Союзу та України та з метою поступової адаптації учасників національного ринку будівельної продукції до нових, європейських процедур, пунктом 8 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності» внесено зміни до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», зокрема у частині доповнення розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону пунктом 31 такого змісту:

  31. Установити на період до 2025 року:

  1. Одночасну дію вимог цього Закону та вимог технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  2. Неможливість заборони або обмеження надання на ринку та/або введення в експлуатацію будівельної продукції, що відповідає вимогам технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабінетом Міністрів України, та введена в обіг до набрання чинності цим Законом, з причин невідповідності такої продукції вимогам цього Закону.

  Одночасно звертаємо увагу, що з метою наближення положень чинного технічного регламенту будівельних виробів (продукції) до Регламенту (ЄС) 305/2011 постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2022 р. № 347 до Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764, внесено необхідні зміни.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 р. №1348 установлено, що вимоги до Технічного регламенту діють до 2025 року.

  Постачання металевих конструкцій відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» (Регламенту 305)

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 426 металеві конструкції увійшли до затвердженого переліку категорій будівельної продукції. 

  В переліку національних стандартів для цілей застосування Закону вказаний національний стандарт ДСТУ Б EN 1090-1:2014 «Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій (EN 1090-1: 2009+A1:2011, IDT)».

  Одночасно звертаємо увагу, що зі зміною 1 до ДБН В.2.6-198:2014 «СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ. НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ» від 01.09.2022 в проектній документації сталевих конструкцій слід враховувати вимоги щодо виготовлення і монтажу конструкцій згідно з ДСТУ EN 1090-1, ДСТУ EN 1090-2 та ДСТУ EN 1090-4.

  Тобто, виробники металевих конструкцій, що планують постачати продукцію на внутрішній ринок України, повинні залучати акредитовані та призначені органи з оцінки відповідності для сертифікації виробництва за ДСТУ EN 1090-1.

  Але враховуючи одночасну дію вимог Закону та вимог технічного регламенту будівельних виробів виготовлення сталевих конструкцій до 2025 року може здійснюватися відповідно до  ДСТУ Б В.2.6-199:2014 КОНСТРУКЦІЇ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ. ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ.

  ПІДПИШИСЬ, ЩОБ НЕ ПРОПУСКАТИ ВАЖЛИВІ НОВИНИ