• ua
  • ua
  • МЕНЮ:

    Аналіз життєвого циклу каркасів будівель комерційного призначення

    Даний посібник висвітлює принципи проектування будівельних несучих конструкцій через призму комплексного підходу до них як до продукту, що включений в ланцюжки обігу життєвого циклу матерії та енергії. Будівництво відповідальне за значну частину впливу світової економіки на довкілля. У книзі розроблена і описана методика аналізу життєвого циклу несучих каркасів будівель комерційного призначення, показано екологічні і економічні переваги металевих конструкцій як матеріалу при будівництві та реконструкції. Запропоновано показники для вибору раціональних і оптимальних рішень та наведено приклади їх визначення на різних рівнях будівельних систем.

    ОЗНАЙОМИТИСЬ