• ua
 • ua
 • МЕНЮ:

  ВАРТІСТЬ

  Проектна компанія Вартість спеціалізується на проектуванні та інженерно-технічному консалтингу при новому будівництві та реконструкції, здійснюючи повний комплекс вишукувань, генпроектування, консалтингу, наукового супроводу, а також інших послуг для будівель і споруд будь-якої складності.

  Напрямки діяльності

  • Проектування

  • Технічна діагностика

  • Інжиніринг

  • Наукові розробки

  • Оптимізація рішень і вартості

  • Аналіз життєвого циклу  

  Компанія заснована в Києві у 1996 році Біликом С.І., д.т.н., професором, академіком Академії будівництва України, зав.кафедри металевих і дерев’яних конструкцій КНУБА. Співробітники компанії мають наукові ступені та вчені звання.


  Контакти

  03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, Dominion Business Park, оф. 224

  +38 (067) 588-82-95, +38 (050) 765-23-54, +38 (044) 241-55-56

  vartist@ukr.net 

  www.vartist.com.ua


  Компанія надає послуги

  • Генпроектування, робоче проектування всіх розділів проекту для будівель і споруд будь-якої складності

  • Проектування за європейськими, американськими нормами

  • Алгоритмічна архітектура і багатокритеріальна оптимізація будівель в BIM-середовищі

  • Комплексне інструментальне обстеження будівель і споруд

  • Повний парк власного обладнання для визначення технічного стану і випробування конструкцій

  • Діагностика конструкцій неруйнівними методами

  • Термоаудит, визначення енергоефективності та вартості життєвого циклу будівель і споруд

  • Розробка норм і технічних умов

  • Наукові дослідження, видання книг, статей

  • Конструкторські роботи, супровід будівництва

  • Реконструкція та підсилення будівель і споруд за допомогою сталевих конструкцій

  • Реалізація проектів і унікальних споруд: атракціонів, монументів, мобільних і трансформованих конструкцій тощо

  • Фортифікаційні споруди, розрахунки живучості та захист цивільних будівель від екстремальних дій

  • Розрахунки будівель з урахуванням фізичної, геометричної та конструктивної нелінійності

  • Інженерно-геологічні вишукування, визначення геопатогенних зон

  • Патентний пошук, розробка та оформлення винаходів, супровід

  • Проведення лабораторних і натурних експериментів

  • Створення навчальних програм, матеріалів і посібників